Ισραηλινός καλλιτέχνης

Raphael Abecassis "Έξοδος ΙΙ" 2004-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Raphael Abecassis "Exodus II" 2004 - 9x13 ίντσες, 23x33 εκ
$240.00
Raphael Abecassis "Έξοδος Ι" 2004-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Raphael Abecassis "Έξοδος Ι" 2004 - 9x13 ίντσες, 23x33 εκ
$240.00
Raphael Abecassis "Davids Harp" 2004-Ισραήλ-καλάθι
-0

Raphael Abecassis "Davids Harp" 2004 - 9x13 ίντσες, 23x33 εκ
$240.00
Raphael Abecassis "Κύκλος Ζωής" 2004-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Raphael Abecassis "Κύκλος Ζωής" 2004 - 9x13 ίντσες, 23x33 εκ
$240.00
Raphael Abecassis "Burning Bush" 2004-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Raphael Abecassis "Burning Bush" 2004 - 9x13 ίντσες, 23x33 εκ
$240.00
Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 8" 1989-Israel-Cart
-0

Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 8" 1989 - 37x56cm 14.5x22 ίντσες
$740.00
Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 7" 1989-Israel-Cart
-0

Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 7" 1989 - 37x56cm 14.5x22 ίντσες
$740.00
Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 6" 1989-Israel-Cart
-0

Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 6" 1989 - 37x56cm 14.5x22 ίντσες
$740.00
Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 5" 1989-Israel-Cart
-0

Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 5" 1989 - 37x56cm 14.5x22 ίντσες
$740.00
Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 4" 1989-Israel-Cart
-0

Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 4" 1989 - 37x56cm 14.5x22 ίντσες
$740.00
Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 3" 1989-Israel-Cart
-0

Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 3" 1989 - 37x56cm 14.5x22 ίντσες
$740.00
Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 2" 1989-Israel-Cart
-0

Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 2" 1989 - 37x56cm 14.5x22 ίντσες
$740.00
Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 1" 1989-Israel-Cart
-0

Raphael Abecassis "Τραγούδι των τραγουδιών 1" 1989 - 37x56cm 14.5x22 ίντσες
$780.00
Raphael Abecassis "Ψαλμοί I" 2005-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Raphael Abecassis "Ψαλμοί I" 2005 - 9x13 ίντσες, 23x33 εκ
$246.00
Moshe Gat "Young Girl" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Young Girl" - Λιθογραφία - 50x70 cm 19.75x27.5
$215.00
Moshe Gat "Μητέρα που κρατάει το παιδί" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Μητέρα που κρατάει το παιδί" - Λιθογραφία - 50x70 cm 19.75x27.5
$215.00
Moshe Gat "Ψαράδες σκάφη" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Ψαράδικο σκάφος" - Λιθογραφία - 65x49.5 cm, 25.5x19.5 ίντσες
$215.00
Moshe Gat "Yaakov" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Yaakov" - Λιθογραφία - 49.5x34 cm, 19.5x13.5 ίντσες
$215.00
Moshe Gat "Sisterly Love" 1964 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Sisterly Love" - ​​Λιθογραφία 1964 - 49.5x34 cm, 19.5x13.5 ίντσες
$215.00
Moshe Gat "Γριά" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Old Woman" - Λιθογραφία - 49.5x34 cm, 19.5x13.5 ίντσες
$215.00
Moshe Gat "Μητέρα και παιδί" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Μητέρα και παιδί" - Λιθογραφία - 19.5 x 27.5 ίντσες 50 x 70 cm
$215.00
Moshe Gat "Miriam" 1964 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Miriam" 1964 - Λιθογραφία - 49.5x34 cm, 19.5x13.5 ίντσες
$175.00
Moshe Gat "Ψαράς" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Ψαράς" - Λιθογραφία - 34.5x49.5 cm, 13.5x19.5 ίντσες
$215.00
Moshe Gat "Ψαράς και το σκάφος του" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Ψαράς και το σκάφος του" - Λιθογραφία - 49.5x34 cm, 19.5x13.5 ίντσες
$215.00
Moshe Gat "Boy" 1964 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Boy" - Λιθογραφία 1964 - 34.5x49.5 cm, 13.5x19.5 ίντσες
$175.00
Moshe Gat "Boy" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Boy" - Λιθογραφία - 50x70 cm 19.5x27.50 ίντσες
$215.00
Moshe Gat "Περιμένοντας" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Αναμονή" - Λιθογραφία - 49.5x34 cm, 19.5x13.5 ίντσες
$215.00
Moshe Gat "Μητέρα και Γιος" Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Moshe Gat - "Μητέρα και Γιος" - Λιθογραφία - 50x70 cm 19.50x27.75 ίντσες
$215.00
Baruch Greenbaum "Zion Gate" 1998 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Baruch Greenbaum - "Zion Gate" - 1998 - Λιθογραφία - 42x32cm 16.5x12.5 ίντσες
$320.00
Baruch Greenbaum "The Wall" 1998 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Baruch Greenbaum - "The Wall" - Λιθογραφία 1998 - 39x35cm 15.5x13.5 ίντσες
$320.00
Baruch Greenbaum "Άνοιξη στο Γκολάν" Λιθογραφία 2012-Καλάθι Ισραήλ
-0

Baruch Greenbaum - "Άνοιξη στο Γκολάν" 2012 - Λιθογραφία - 16.25x11.5 ίντσες, 41x29 cm
$320.00
Baruch Greenbaum "Safed" 2012 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Baruch Greenbaum - "Safed" - Λιθογραφία 2012 - 13.5x11.25 ίντσες, 34x28.5 cm
$320.00
Baruch Greenbaum "Falafel Eaters" 2012 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Baruch Greenbaum - "Falafel Eaters" - Λιθογραφία 2012 - 16.25x11.5 ίντσες, 41x29 cm
$320.00
Baruch Greenbaum "David's Tower" 2012 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Baruch Greenbaum - "David's Tower" - Λιθογραφία 2012 - 13.5x11.25 ίντσες, 34x28.5 cm
$320.00
Baruch Greenbaum "Yemin Moshe" 1998 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Baruch Greenbaum "Yemin Moshe" 1998 Λιθογραφία - 42x36cm 16.5x14 ίντσες
$320.00
Baruch Greenbaum "Dung Gate" 1998 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Baruch Greenbaum - "Dung Gate" - Λιθογραφία 1998 - 41x34cm 16x13.5 ίντσες
$320.00
Alexander Klevan "The Harlequin" 1996 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Alexander Klevan - "The Harlequin" 1996 - Λιθογραφία - 64x88 cm 25x34.5 ίντσες
$360.00
Alexander Klevan "The Cellist III" 1995 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Alexander Klevan - "The Cellist III" 1995 - Λιθογραφία - 69x98 cm 27.5x38.5 ίντσες
$360.00
Alexander Klevan "The Cellist I" 1995 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Alexander Klevan - "The Cellist I" 1995 - Λιθογραφία - 66x91 cm 26x36 ίντσες
$360.00
Alexander Klevan "Speeding Patriarch III" 2003 Λιθογραφία-Ισραήλ-Καλάθι
-0

Alexander Klevan - "Speeding Patriarch III" 2003 - Λιθογραφία - 35x45 cm 13.5x17.5 ίντσες
$220.00

Μια ποικιλία ζωγραφιών από κορυφαίους ζωγράφους στο κράτος του Ισραήλ

 

%HΏρ.
%MΛεπτ.
%SΔευ/τα
%-ρεΗμ.
%HΏρ.
%MΛεπτ.
%SΔευ/τα
% -wΕβδ.
%-ρεΗμ.
%HΏρ.
%MΛεπτ.
%SΔευ/τα
%HΏρ.
%MΛεπτ.
%SΔευ/τα
%-ρεΗμ.
%HΏρ.
%MΛεπτ.
%SΔευ/τα
% -wΕβδ.
%-ρεΗμ.
%HΏρ.
%MΛεπτ.
%SΔευ/τα